BDSwiss

Upcoming Seminars

Malaysia Malaysia, Kuala Lumpur
23-11-2019 09:00 AM
Money-Management & Investing Seminar
EN EN
1574499600 days hours minutes seconds
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. 78.3% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Thông báo Rủi ro Chung