BDSwiss EU

Tài khoản đen bắt buộc

Vui lòng hoàn tất biểu mẫu này bằng dữ liệu của bạn

  • Vui lòng hoàn tất bằng tên đầy đủ của bạn
  • Vui lòng thêm mã điện thoại quốc gia của bạn.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Công cụ CFD rất phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do tính chất đòn bẩy. 76.2 % tài khoản đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Bạn nên cân nhắc xem mình có nắm rõ cách CFD hoạt động và liệu bản thân có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao hay không. Thông báo Rủi ro Chung