BDSwiss EU

ISO/IEC 9001:2015 Hệ thống Quản lý Chất lượng

Việc đạt được chứng chỉ ISO 9001 đảm bảo rằng BDSwiss đã thể hiện thành công việc tích hợp các hệ thống quản lý chất lượng và hiệu quả nhằm đảm bảo không ngừng cải tiến và làm hài lòng khách hàng, bao gồm việc cung cấp dịch vụ giao dịch hàng đầu, hỗ trợ khách hàng và đào tạo nhà giao dịch.

XEM CHỨNG CHỈ

ISO/IEC 27001:2013 Công nghệ Thông tin

ISO 27001 là một trong những tiêu chuẩn bảo mật độc lập, được công nhận rộng rãi nhất trên toàn thế giới.
Việc đạt được chứng chỉ ISO 27001 xác nhận cơ sở hạ tầng bảo mật được củng cố của BDSwiss và chứng minh rằng chúng tôi có các quy trình cần thiết để bảo vệ dữ liệu khách hàng khỏi bị truy cập trái phép.

XEM CHỨNG CHỈ

Công cụ CFD rất phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do tính chất đòn bẩy. 72.5 % tài khoản đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Bạn nên cân nhắc xem mình có nắm rõ cách CFD hoạt động và liệu bản thân có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao hay không. Thông báo Rủi ro Chung