BDSwiss EU

Tâm lý giao dịch

Đây là hướng dẫn giúp bạn hiểu hơn về tâm lý có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm giao dịch của bạn. Hãy học cách:

 • Xây dựng tư duy giao dịch đúng đắn
 • Phát triển và tuân theo các chiến lược giao dịch phù hợp
 • Tăng khả năng chấp nhận rủi ro của bạn
 • Bảo vệ các giao dịch của bạn và quản lý rủi ro
 • Kiểm soát nỗi sợ hãi, lòng tham và những cảm xúc tiêu cực khác
 • Tránh giao dịch theo cảm tính
 • Hiểu về các thành kiến trong giao dịch và cách vượt qua chúng
 • Chăm sóc sức khỏe của bạn trong quá trình giao dịch


Vẫn chưa đăng ký?
Mở Tài khoản để Truy cập MIỄN PHÍ

Định nghĩa và Giải thích về các Chỉ báo Kỹ thuật

Hướng dẫn để hiểu và áp dụng các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất

 • RSI – Chỉ số Sức mạnh Tương đối
 • Chỉ số Có hướng Trung bình
 • Chỉ báo SAR dạng parabôn
 • Đường trung bình Động Hội thụ và Phân kỳ (MACD)
 • Dải Bollinger®
 • Đường trung bình Động Tuyến tính Có trọng số
 • Đường trung bình Động Số mũ
 • Đường trung bình Động Đơn giản
 • Chỉ báo dao động Stochastic


Vẫn chưa đăng ký?
Mở Tài khoản để Truy cập MIỄN PHÍ

Công cụ CFD rất phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do tính chất đòn bẩy. 72.5 % tài khoản đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Bạn nên cân nhắc xem mình có nắm rõ cách CFD hoạt động và liệu bản thân có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao hay không. Thông báo Rủi ro Chung