BDSwiss EU

Định nghĩa và Giải thích về các Chỉ báo Kỹ thuật

Hướng dẫn để hiểu và áp dụng các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất

  • RSI – Chỉ số Sức mạnh Tương đối
  • Chỉ số Có hướng Trung bình
  • Chỉ báo SAR dạng parabôn
  • Đường trung bình Động Hội thụ và Phân kỳ (MACD)
  • Dải Bollinger®
  • Đường trung bình Động Tuyến tính Có trọng số
  • Đường trung bình Động Số mũ
  • Đường trung bình Động Đơn giản
  • Chỉ báo dao động Stochastic


Vẫn chưa đăng ký?
Mở Tài khoản để Truy cập MIỄN PHÍ

Công cụ CFD rất phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do tính chất đòn bẩy. 75.3 % tài khoản đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Bạn nên cân nhắc xem mình có nắm rõ cách CFD hoạt động và liệu bản thân có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao hay không. Thông báo Rủi ro Chung