BDSwiss

Liên hệ

Email
Hỗ trợ

[email protected]

Marketing

[email protected]

Quan hệ Nhà đầu tư
[email protected]
 
Hỗ trợ qua Điện thoại
Đức

+49 3021446991

Áo

+34 910756937

Đan Mạch

+39 0689970124

Ba Lan

+30 2111984082

Pháp

+33 975186247

Vương Quốc Anh

+44 2036705890

Australia

+61 281884256

 

Fax

+49 (0)691 75 36 86 49

Công ty không hiện diện thực tế tại bất kỳ quốc gia nào được nêu trên website của Công ty.

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. 85.4 % tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Thông báo Rủi ro Chung