BDSwiss
Email
Hỗ trợ

[email protected]

Marketing

[email protected]

Quan hệ Nhà đầu tư
inves[email protected]
 
Hỗ trợ qua Điện thoại

Đức

+49 3021446991

Áo

+34 910756937

Tây Ban Nha

+47 80069905

Na Uy

+46 844687721

Thụy Điển

+45 78794102

Đan Mạch

+39 0689970124

Ý

+48 8001125009

Ba Lan

+30 2111984082

Slovenia

+38 618282254

Pháp

+33 975186247

Phần Lan

+358 8942450402

Vương Quốc Anh

+44 2036705890

Thụy Sĩ

+41 315083201

Hàn Quốc

+82 798142032213

Australia

+61 281884256

 

Fax

+49 (0)691 75 36 86 49

Công ty không hiện diện thực tế tại bất kỳ quốc gia nào được nêu trên website của Công ty.

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Thông báo Rủi ro Chung