BDSwiss EU

CFD/Forex Basic Account Indices Asset List

Chỉ số là thành phần của nhiều tài sản cơ sở có các đặc tính tương tự. Ví dụ, DAX bao gồm 30 cổ phiếu lớn nhất được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Frankfurt, trong khi S&P 500 đại diện cho 500 cổ phiếu quan trọng nhất được giao dịch trên sàn NYSE hoặc NASDAQ. CFD cho phép bạn giao dịch những thành phần này, mà không có sự nhạt nhẽo của việc phải mua tài sản cơ sở của họ từng phần một.


INDICES Leverage (Margin Requirement) Units Per Lot Point Value Per Lot Commision USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size
US30 5% 1 0.01 2 1 50
NAS100 5% 1 0.01 2 1 50
SPX500 5% 1 0.01 2 1 50
AUS_200 5% 1 0.01 aud 2 1 50
FRA_40 5% 1 0.01 eur 2 1 50
EUR_50 5% 1 0.01 eur 2 1 50
GBR_100 5% 1 0.01 gbp 2 1 50
GER_30 5% 1 0.01 eur 2 1 50
ESP_35 5% 1 0.01 eur 2 1 50
SUI_20 5% 1 0.01 chf 2 1 50
NED_25 5% 1 0.01 eur 2 1 50
HKG_50 5% 1 0.01 hkd 2 1 50


Công cụ CFD rất phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do tính chất đòn bẩy. 76.2 % tài khoản đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Bạn nên cân nhắc xem mình có nắm rõ cách CFD hoạt động và liệu bản thân có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao hay không. Thông báo Rủi ro Chung