BDSwiss EU

CFD/Forex Basic Account Tiền điện tử Asset List


CRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short (%) Swap Long (%) Average Spreads
BTCEUR 50% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 189.52
BTCGBP 50% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 167.32
BTCJPY 50% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 24295.53
BTCUSD 50% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 192.15
DASHUSD 50% 2.0 0.02 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 8.23
EOSUSD 50% 200.0 0.02 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.1175
ETHEUR 50% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 37.52
ETHGBP 50% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 35.47
ETHJPY 50% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 1554.00
ETHUSD 50% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 37.59
IOTAUSD 50% 800.0 0.1 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.0383
LTCEUR 50% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.64
LTCJPY 50% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 791.39
LTCUSD 50% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.65
NEOUSD 50% 20.0 0.2 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 1.61
OMGUSD 50% 100.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.3684
TRXUSD 50% 1400.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.00302
XMRUSD 50% 6.0 0.1 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.24
XRPUSD 50% 1400.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.02246
ZECUSD 50% 4.0 0.0 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 8.96


Công cụ CFD rất phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do tính chất đòn bẩy. 79.9 % tài khoản đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Bạn nên cân nhắc xem mình có nắm rõ cách CFD hoạt động và liệu bản thân có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao hay không. Thông báo Rủi ro Chung