BDSwiss EU

CFD/Forex Basic Account Commodities Asset List


COMMODITIES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
CL_BRENT 10% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -10.0 -17.936 0.224
USOIL 10% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -23.0 -39.0 0.213
XAGUSD 10% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -5.0 -25.0 0.055
XAUEUR 5% 100.0 1 EUR 0.00 0.01 50.0 -5.0 -5.8 0.97
XAUUSD 5% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 -3.5 -8.2 1.02


Công cụ CFD rất phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do tính chất đòn bẩy. 75.3 % tài khoản đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Bạn nên cân nhắc xem mình có nắm rõ cách CFD hoạt động và liệu bản thân có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao hay không. Thông báo Rủi ro Chung