BDSwiss EU

CFD/Forex Basic Account Commodities Asset List

Nguyên liệu thô, còn được gọi là hàng hóa, là những hàng hoá có thể giao dịch có hình thức vật chất thực tế. Chúng bao gồm các kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim cũng như năng lượng như dầu và khí thiên nhiên. CFD cho phép bạn giao dịch nguyên liệu thô mà không cần lo lắng về việc lưu trữ hàng hóa thực tế.


COMMODITIES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
CL_BRENT 10% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -15% -27.936% 0.257
NGAS 10% 100.0 0.01 USD 0.00 0.01 50.0 -1% -6.688% 0.0203
USOIL 10% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -33% -59% 0.247
XAGUSD 10% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -5 pts -25 pts 0.061
XAUEUR 5% 100.0 1 EUR 0.00 0.01 50.0 -1.5 pts -8.2 pts 0.57
XAUUSD 5% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 -1.5 pts -8.2 pts 0.57
XPTUSD 10% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 -1 pts -11 pts 5.40


Công cụ CFD rất phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do tính chất đòn bẩy. 79.9 % tài khoản đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Bạn nên cân nhắc xem mình có nắm rõ cách CFD hoạt động và liệu bản thân có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao hay không. Thông báo Rủi ro Chung