BDSwiss EU

Những giải thưởng Gần đây Nhất

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TỐT NHẤT, 2020

World Finance

2020

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TỐT NHẤT

World Finance

Được thành lập để tôn vinh sự xuất sắc và thành tựu, giải thưởng của World Finance trao sự công nhận toàn cầu cho các Tổ chức và Lãnh đạo Doanh nghiệp trên toàn thế giới. Với hội đồng đánh giá độc lập, đội ngũ nghiên cứu World Finance làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo rằng họ công nhận các công ty xứng đáng nhất trong lĩnh vực của họ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC TỐT NHẤT CHÂU Á, 2020

Đánh giá của Global Banking & Finance

2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC TỐT NHẤT CHÂU Á

Đánh giá của Global Banking & Finance

Giải thưởng của Global Banking and Finance được trao cho các công ty nhận được xếp hạng tốt nhất trong hạng mục được đề cử của họ - xét đến mức độ phổ biến của thương hiệu, công nhận thành tựu, chiến lược, thay đổi tiến bộ và truyền cảm hứng trong cộng đồng Tài chính Toàn cầu.

KHỚP LỆNH GIAO DỊCH TỐT NHẤT, 2019

Forex Global Awards

2019

KHỚP LỆNH GIAO DỊCH TỐT NHẤT

Forex Global Awards

Global Forex Awards vinh danh các doanh nghiệp và thương hiệu forex thể hiện tốt nhất. Công nhận những nhà môi giới vượt trội về công nghệ tiên tiến, giao dịch chi phí thấp, công cụ nghiên cứu thị trường toàn diện, chương trình đào tạo tiên tiến và dịch vụ khách hàng đẳng cấp thế giới, Global Forex Awards dựa trên quy trình đề cử độc lập và minh bạch.

NHÀ CUNG CẤP FX & CFD TỐT NHẤT, 2019

International Investors Awards

2019

NHÀ CUNG CẤP FX & CFD TỐT NHẤT

International Investors Awards

Tạp chí International Investor là ấn phẩm kinh doanh và đầu tư cao cấp với những nhà đăng ký cấp cao nhất, bao gồm các nhà đầu tư tổ chức, ngân hàng tư nhân và tập đoàn toàn cầu. Cơ quan trao giải của tạp chí dành riêng cho việc công nhận sự xuất sắc trong mọi ngành nghề và mọi cấp độ trên toàn cầu.

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TỐT NHẤT, 2019

World Finance

2019

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TỐT NHẤT

World Finance

Được thành lập để tôn vinh sự xuất sắc và thành tựu, giải thưởng của World Finance trao sự công nhận toàn cầu cho các Tổ chức và Lãnh đạo Doanh nghiệp trên toàn thế giới. Với hội đồng đánh giá độc lập, đội ngũ nghiên cứu World Finance làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo rằng họ nhận ra các công ty xứng đáng nhất trong lĩnh vực của họ.

ỨNG DỤNG GIAO DỊCH TỐT NHẤT, 2019

Mobile Star Awards

2019

ỨNG DỤNG GIAO DỊCH TỐT NHẤT

Mobile Star Awards

Được cung cấp bởi MobileVillage.com, Mobile Star Awards™ thường niên là chương trình giải thưởng đổi mới ứng dụng lớn nhất trên thế giới nhằm thúc đẩy các nhà đổi mới công nghệ toàn cầu và thúc đẩy các ứng dụng hàng đầu, trong tất cả loại ngành bao gồm tài chính. Từ năm 2001, chương trình Mobile Star Awards đã giới thiệu công nghệ di động tiêu dùng và kinh doanh tốt nhất và sáng tạo nhất.

ỨNG DỤNG GIAO DỊCH TỐT NHẤT, 2018

Mobile Star Awards

2018

ỨNG DỤNG GIAO DỊCH TỐT NHẤT

Mobile Star Awards

Được cung cấp bởi MobileVillage.com, Mobile Star Awards™ thường niên là chương trình giải thưởng đổi mới ứng dụng lớn nhất trên thế giới nhằm thúc đẩy các nhà đổi mới công nghệ toàn cầu và thúc đẩy các ứng dụng hàng đầu, trong tất cả loại ngành bao gồm tài chính. Từ năm 2001, chương trình Mobile Star Awards đã giới thiệu công nghệ di động tiêu dùng và kinh doanh tốt nhất và sáng tạo nhất.

Công cụ CFD rất phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do tính chất đòn bẩy. 79.5 % tài khoản đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Bạn nên cân nhắc xem mình có nắm rõ cách CFD hoạt động và liệu bản thân có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao hay không. Thông báo Rủi ro Chung