• 1+
  TRIỆU
  TÀI KHOẢN
  ĐÃ ĐĂNG KÝ
 • 10+
  TỶ
  KHỐI LƯỢNG FX
  MỖI THÁNG
 • 9,6+
  TRIỆU
  GIAO DỊCH HÀNG NĂM
  ĐƯỢC XỬ LÝ