BDSwiss

Personal Data Protection

PRIVACY POLICY

May 2018

Download the latest version of our
Privacy Policy BDSwiss Holding Plc

การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex/CFD และอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง 84.1 % ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับ การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงโดยทั่วไป