BDSwiss

Personal Data Protection

PRIVACY POLICY

April 2019

Download the latest version of our
Privacy Policy BDSwiss Holding Plc

การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex/CFD และอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง 78.3 % ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับ การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงโดยทั่วไป