BDSwiss

Ce reprezintă marja

Definiție

Termenul de „marjă” corespunde fondurilor necesare liber disponibile într-un cont de tranzacționare în scopul deschiderii unei poziții noi. Această sumă va fi pusă deoparte din contul de tranzacționare pentru a fi folosită drept garanție în cazul unei fluctuații de preț.

Calcul

Valute

Formula de bază pentru calculul marjei dumneavoastră este următoarea:

Numărul de contract(e) * dimensiunea poziției * preț / efect de levier = marjă

Un contract standard corespunde unei dimensiuni a poziției de 100,000 de unități. Nivelul efectului de levier depinde de tipul contului. În acest exemplu a fost utilizat un efect de levier de 100. Numărul de contracte standard înmulțit cu 100,000 $ și rata curentă de schimb împărțit la efectul de levier conduce la marja necesară.

Exemplu
Doriți să deschideți un contract standard cu un efect de levier de 100 cu perechea valutară EUR/USD.

  1. Cerința legată de marjă va fi următoarea: 100,000 $ * 1.0975 $ / 100 = 1,097.50 $.
  2. Un efect de levier mai mare va reduce marja, așa cum se vede în exemplul de mai jos: 100,000 $ * 1.0975 $ / 500 = 219.50 $.
  3. Totuși, creșterea numărului de contacte va conduce la majorarea acesteia. 5 * 100,000 $ * 1.0975 $ / 100 = 5,487.50 $.

Mărfuri

Formula de bază pentru calculul marjei variabile este următoarea:

Numărul de contract(e) * dimensiunea poziției * preț / efect de levier = marjă

Majoritatea CFD pentru mărfuri necesită o marjă fixă, doar în câteva cazuri marja este calculată variabil în funcție de perechea valutară. O marjă fixă nu depinde de prețul curent al activului, ci doar de numărul de contracte tranzacționate.

Exemplu
Aurul are o dimensiune a poziției de 100 uncii Troy. Astfel, cerința dumneavoastră de marjă este de: 1 x 100 uncii Troy x 1075 $ / 100 = 1,075 $

Indici

Toate CFD pentru indici sunt supuse unei marje fixe conform contractului. Valoarea marjei dumneavoastră este determinată exclusiv de numărul de contracte tranzacționate. Mai multe informații legate de marje pot fi găsite AICI.

Acțiuni

Pentru CFD pentru acțiuni, marjele se bazează pe numărul de contracte și sunt calculate ca procent din valoarea de piață. Formula de bază pentru calculul marjei dumneavoastră este următoarea:

Numărul de contract(e) * dimensiunea poziției * preț * cerința de marjă = marjă

Atunci când termenul cerința de marjă se referă la o valoare procentuală dependentă de activ și de numărul de contracte standard tranzacționate. O listă detaliată a cerințelor de marjă pentru CFD pentru acțiuni poate fi găsită AICI.

Exemplu
În cazul unui broker standard, ar trebui să investiți 11,300 $ pentru 100 de acțiuni din pachetul Apple, care în prezent sunt tranzacționate la 113 $. Un CFD necesită doar o marjă a următoarelor, cu cerința de marjă corespunzătoare pentru acțiunile Apple de 10%: 1 x 100 x 113 $ x 10% = 1,130 $

Apel în marjă

Definiție

Termenul de „apel în marjă” se referă la situațiile în care capitalul din contul dumneavoastră a scăzut sub un nivel prestabilit, iar sediul de executare a societății emite un apel în marjă. Un apel în marjă necesită închiderea unor părți ale poziției deschise sau majorarea capitalului prin depunerea de fonduri suplimentare. În absența măsurilor sus-menționate, pozițiile dumneavoastră deschise pot fi închise automat.

Apel în marjă 50%

Atunci când soldul contului dumneavoastră este de doar 50% din marjă, veți primi o notificare privind posibila închidere automată a poziției dumneavoastră.

Exemplu Aveți un sold de pornire de 10,000 $ și decideți să deschideți 5 contracte standard (Long) cu un efect de levier de 100 pentru perechea valutară EUR / USD. Condiția de marjă la prețul curent de cerere de 1.10 $ este de 5,500 $.

Acum contul dumneavoastră prezintă patru valori diferite:

  • Marjă 5,500 $
  • Capital disponibil 4,500 $
  • Profit și pierdere 0 $
  • ASoldul contului 10,000 $

Soldul contului = marjă + capital disponibil

Conform acestei formule, o evoluție a prețului contrară poziției dumneavoastră va reduce mai întâi capitalul disponibil și, deci, soldul contului. Veți primi un apel în marjă atunci când soldul dumneavoastră scade la 50% din condiția de marjă. În acest exemplu, 2,750 $ (50% din 5,500 $). Acum contul de profit și pierdere indică o pierdere de 7,250 $, deoarece EUR / USD are un preț de 1.0855 $. Profit și pierdere = 5 x 100.000 x (1.0855 – 1.10) = -7,250 $

Închiderea poziției la 20%

În baza aceluiași calcul, atunci când soldul contului dumneavoastră acoperă doar 20% din marjă, poziția dumneavoastră va fi închisă automat. În exemplul nostru, atunci când soldul contului dumneavoastră atinge valoarea de 1,100 $, poziția dumneavoastră va fi închisă automat. Veți suferi o pierdere efectivă de 8,900 $ atunci când cursul de schimb EUR / USD atinge valoarea de 1.0822 $.

Avertisment de risc: Tranzacționarea Forex / cu Contracte financiare pentru diferență și alte instrumente derivate are un caracter puternic speculativ și implică un nivel ridicat de risc. Declarația noastră generală privind riscurile