BDSwiss

Dla niektórych aktywów bazowych, ceny mogą różnić się na obu platformach transakcyjnych i być inne dla opcji binarnych (BDSwiss Binary) i dla kontraktów na różnicę (BDSwiss Forex). W zależności od aktywów bazowych mogą istnieć różne powody takiego stanu rzeczy.

1. Spread vs. cena środkowa

W BDSwiss Forex podawane są zawsze dwie ceny. Cena zakupu jest ceną, po której kupujesz kontrakty na różnicę, a cena sprzedaży jest ceną, po której je sprzedajesz. Różnica pomiędzy tymi cenami nazywa się spread. Opcje binarne są za to wyceniane w oparciu o jedną cenę. Jest to cena środkowa, stanowiąca średnią arytmetyczną ceny kupna i ceny sprzedaży danych aktywów bazowych

__Znajduje to zastosowanie zwłaszcza w przypadku par walutowych, towarów i akcji!__

2. Rynki bieżące vs. rynki kontraktów terminowych

Szczególnie w przypadku indeksów, przy porównywaniu nie odpowiadających sobie cen mogą występować znaczne odchylenia. Na przykład ceny indeksów na BDSwiss Forex bazują na właściwym im rynku kontraktów terminowych, gdzie w przypadku BDSwiss Binary rynek wybór kontaktów terminowych musi zostać wyraźnie określony.

Indeksy są przykładem instrumentów pochodnych, dla których cena środkowa jest znacznie mniej zmienna niż ceny kupna i sprzedaży. Z tego powodu ceny indeksów dla opcji binarnych opierają się na cenie sprzedaży.

__Podczas porównywania cen, prosimy się upewnić, że na obu platformach transakcyjnych bierzesz pod uwagę te same aktywa bazowe, o tych samych miesiącach zapadalności! __

3. Zaokrąglanie w górę, bądź w dół

W zależności od wartości określonego miejsca po przecinku, cena kontraktów na różnicę zostanie zaokrąglona w górę, bądź w dół. Na przykład, właściwa cena kontraktów terminowych DAX jest wyszczególniona jako 9673.75 na BDSwiss Binary i jako 9674 na BDSwiss Forex.

__Prowadzi to do niewielki różnic ceny dla kontraktów na różnicę!__

4. Miesiąc zapadalności nie jest tożsamy z miesiącem kontraktu

W BDSwiss Binary, wiele aktywów bazowych jest wymienionych ze skrótem odpowiadającym konkretnemu miesiącowi. Skrót ten odnosi się zawsze do miesiąca kontraktu, a nie jego zapadalności. Tak więc kontrakt WTI_April 2016 może wygasnąć 18.03.2016 r., z kolei kontrakt Dax Future March 2016 wygasa 31.03.2016 r.

__ W przypadku towarów i indeksów, jeśli kontrakt odnosi się do miesiąca zapadalności lub miesiąca kontraktu pamięta zapłacić określone odsetki!__

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka. Generalną Klauzulę Ryzyka