BDSwiss EU

Przepisami

CySec

BDSwiss jest działem handlowym BDSwiss Holdings Ltd, spółki zarejestrowanej na mocy prawa cypryjskiego z numerem HE300153 i regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („CySEC”) pod numerem licencji 199/13. Jako firma inwestycyjna na Cyprze, spółka jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich stosownych europejskich i lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym Dyrektywy Europejskich Rynków Finansowych („MiFID II”) oraz L. 87 (i)/2017 dotycząca świadczeń usług inwestycyjnych, prowadzenia działalności inwestycyjnej oraz funkcjonowanie rynków regulowanych.

 


 

Szczegóły rejestracji w organach regulacyjnych w obrębie EEA (rozwin)

Zjednoczone Królestwo Financial Conduct Authority (FCA)
Niemcy Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
Grecja Hellenic Capital Market Commission
Włochy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
Austria Financial Market Authority (FMA)
Belgia FSMA – Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
Bułgaria Financial Supervision Commission
Czechy Central Bank of the Czech Republic
Estonia Finanzinspektioon
Francja Autorité de Contrôle Prudential
Islandia Icelandic Financial Supervisory Authority
Irlandia Central Bank of Ireland
Łotwa Financial and Capital Market Commission
Lichtensteinu Financial Market Authority (Liechtenstein)(FMA)
Litwa Lietuvos Bankas
Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF)
Malta MFSA
Norwegia Finanstilsynet
Holandia The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)
Polska Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalia Portuguese Securities Market Commission
Rumunia Romanian National Securities Commission
Słowakia Nardona Banka Slovenska
Słowenia Securities Market Agency
Hiszpania Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Szwecja Finansinspektionen
Chorwacja Croatian Financial Services Supervisory Agency (Hanfa)
Dania Danish FSA
Finlandia Finnish Financial Supervisory Authority
Węgry Magyar Nemzeti Bank

 


 

MiFID

Europejska Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych  (MiFID) 2004/39/WE, obowiązująca od 01.11.2007, ma na celu regulowanie i nadzorowanie usług inwestycyjnych i dodatkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  jej głównym celem jest poprawa poziomów wydajności na rynkach, wzrost przejrzystości na rynkach finansowych, w celu promowania konkurencji i ochrony inwestorów. Poprzez MiFID, firmy inwestycyjne regulowane w danym państwie członkowskim, mogą świadczyć usługi w innym państwie członkowskim i / lub krajach trzecich, zawsze pod warunkiem, że przedsiębiorstwo inwestycyjne posiada licencję i zezwolenie na świadczenie takich usług.

 

MiFID II

Nowe ramy prawne MiFID II/MiFIR, które mają zastosowanie od dnia 3 stycznia 2018 r., wzmacniają ochronę inwestorów i poprawiają funkcjonowanie rynków finansowych, co czyni je bardziej wydajnymi, odpornymi i przejrzystymi.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72.5 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy może pozwolić sobie na zaangażowanie środków, przy wysokim ryzyku utraty pieniędzy. Generalną Klauzulę Ryzyka