BDSwiss

CLIENT AGREEMENT

May 2018

Download the latest version of our
General Terms & Conditions for Forex CFDs

GENERAL RISK DISCLOSURE

July 2018

Download the latest version of the
General Risk Disclosure Statement

RISK DISCLAIMER FOR FINANCIAL INSTRUMENTS – CFDs

May 2018

Download the latest version of the
Risk-Disclaimer for Financial Instruments – CFDs

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka. Generalną Klauzulę Ryzyka