BDSwiss EU

Ogólne Warunki i Zasady

ZASADY I WARUNKI HANDLU FOREX I CFD

April 2021
Download the latest version of our
ZASADY I WARUNKI HANDLU FOREX I CFD

GENERAL RISK DISCLOSURE

July 2018
Download the latest version of our
General Risk Disclosure Statement

RISK DISCLAIMER FOR FINANCIAL INSTRUMENTS - CFDs

August 2018
Download the latest version of our
Risk Disclaimer for Financial Instruments CFDs

RAW ACCOUNT TERMS AND CONDITIONS

July 2019

Należy pamiętać, że Frima wycofała subskrypcje kont Raw z dniem 15.4.2020.

Download the latest version of our
Raw Account subscription T&C
Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 75.3 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy może pozwolić sobie na zaangażowanie środków, przy wysokim ryzyku utraty pieniędzy. Generalną Klauzulę Ryzyka