BDSwiss

CLIENT AGREEMENT

April 2018

Download the latest version of our
General Terms and Conditions

CLIENT AGREEMENT – TERMS & CONDITIONS FOR BINARY OPTIONS

May 2016

Download the latest version of the
Terms Conditions Binary

GENERAL RISK DISCLOSURE

May 2018

Download the latest version of the
General Risk Disclosure

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka. Generalną Klauzulę Ryzyka