BDSwiss

Ogólne Warunki i Zasady

ZASADY I WARUNKI HANDLU FOREX I CFD

September 2019

Download the latest version of our
ZASADY I WARUNKI HANDLU FOREX I CFD

GENERAL RISK DISCLOSURE

July 2018

Download the latest version of the
General Risk Disclosure Statement

RISK DISCLAIMER FOR FINANCIAL INSTRUMENTS – CFDs

August 2018

Download the latest version of the
Risk Disclaimer for Financial Instruments CFDs

RAW ACCOUNT TERMS AND CONDITIONS

July 2019

Download the latest version of our
Raw Account subscription T&C

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.78.3 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Generalną Klauzulę Ryzyka