BDSwiss

Nasze opłaty

BDSwiss wyznaje zasadę przejrzystości i uczciwości. Mając to na uwadze, jasno i szczegółowo przedstawiamy na tej stronie objaśnienie wszystkich opłat, jakie możesz ponosić korzystając z naszej platformy.

Spready, prowizje, opłaty za rolowanie i depozyty zabezpieczające

Spread

Dla wszystkich aktywów bazowych oferowane są dwie ceny: kupna (bid) i sprzedaży (ask). Różnica pomiędzy nimi nazywa się spread. Podczas sprzedaży aktywów przez inwestora wykorzystywany jest kurs kupna, a podczas zakupu kurs sprzedaży. Spread jest opłatą płaconą brokerowi za realizację transakcji. Więcej informacji dotyczących opłat spread można znaleźć TUTAJ.

Prowizja

Podczas otwierania i zamykania kontraktów terminowych na akcje pobierana jest niewielka prowizja stanowiąca określony ułamek ich wartości. Dla wszystkich CFD na akcje, prowizja ta wynosi 0,1%.

Rolowanie

Każda pozycja trzymana przez noc (np. od lub po 21:00 GMT) podlega opłacie za rolowanie. Opłaty za rolowanie różnią się w zależności od aktywów bazowych. Ponadto w zależności od kierunku Twojej inwestycji, z konta może zostać pobrana, bądź doliczona stawka za rolowanie. Więcej informacji o rolowaniu można znaleźć TUTAJ.

Depozyt zabezpieczający

Depozyt zabezpieczający jest kwotą, która zostaje odłożona kiedy otwierasz nową pozycję. Jest ona przewidziana jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby cena zmieniła się w kierunku odmiennym od Twojego przewidywania. Depozyt nie stanowi opłaty w dosłownym tego słowa znaczeniu, jest to raczej kapitał, który nie jest dostępny, aż do zamknięcia pozycji. Więcej informacji o depozytach zabezpieczających można znaleźć TUTAJ.

*Prosimy zauważyć, że obliczany depozyt zabezpieczający może zawsze podlegać zmianom i konieczne jest utrzymywanie odpowiedniego salda rachunku, aby uniknąć automatycznego zamknięcia pozycji.*

Aby uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich opłatach (spread, prowizje, rolowanie i depozyt zabezpieczający), z rozróżnieniem na poszczególne aktywa bazowe, prosimy odnieść się do listy dostępnej TUTAJ.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka. Generalną Klauzulę Ryzyka