BDSwiss EU

Legal Documents

BEST INTEREST & ORDER EXECUTION POLICY – BDSwiss

April 2020

Download the latest version of our
Best Interest & Order Execution Policy

COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE – BDSwiss

May 2018

Download the latest version of our
Complaints-Handling-Procedure

CONFLICTS OF INTEREST POLICY- BDSwiss

May 2018

Download the latest version of our
Conflicts of Interest Policy

CLIENT CATEGORIZATION POLICY – BDSwiss

May 2018

Download the latest version of our
Client Categorization Policy

INVESTOR COMPENSATION FUND NOTICE – BDSwiss

April 2020

Download the latest version of our
Investor Compensation Fund

PILLAR 3 DISCLOSURES- BDSwiss

May 2019
BDSwiss Holding Plc pragnie poinformować, że z powodu koronawirusa (COVID-19) na Cyprze, opóźniona zostanie publikacja informacji w ramach Filaru III, które miały być ujawnione do końca kwietnia 2020 r. Informacje w ramach Filaru III będą opublikowane na stronie internetowej Spółki najpóźniej do końca lipca 2020 r.

Download the latest version of our
Bdswiss Holding PLC PILLAR 3 disclosures

KEY INFORMATION DOCUMENT

October 2019

Download the latest version of our
BDSwiss KID

EXECUTION QUALITY SUMMARY STATEMENT (RTS 28)

2018

Download the latest version of our
Execution Quality Summary Statement (RTS 28)

LEVERAGE POLICY

August 2018

Download the latest version of our
Leverage-Policy_BDSwiss_Holding_Plc

FATCA/CRS INFORMATION

April 2020

Download the latest version of our
FATCA-CRS PLC

KEY INFORMATION DOCUMENT (DMA)

March 2020

Download the latest version of our
BDSwiss DMA KID

Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 79.9 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy może pozwolić sobie na zaangażowanie środków, przy wysokim ryzyku utraty pieniędzy. Generalną Klauzulę Ryzyka