BDSwiss EU

Questionnaires

Kwestionariusze

Jako firma regulowana, jesteśmy prawnie zobowiązani do gromadzenia pewnych informacji o klientach podczas procesu aplikacyjnego:

  • Test Adekwatności jest częścią tego procesu, który pomaga nam upewnić się, że klient rozumie ryzyko i ma odpowiednie doświadczenie wymagane na rynkach finansowych. Ocena gwarantuje, że masz dostęp do produktów i usług, które są najbardziej odpowiednie dla Ciebie.
  • Ocena sytuacji ekonomicznej klienta jest drugą częścią tego procesu, która pozwala nam upewnić się, że sytuacja finansowa klienta jest zgodna z jego wzorcami finansowania, a także dodaje dodatkowy poziom weryfikacji na potrzeby AML.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 76.2 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy może pozwolić sobie na zaangażowanie środków, przy wysokim ryzyku utraty pieniędzy. Generalną Klauzulę Ryzyka