BDSwiss EU

Potwierdzenie tożsamości

Potwierdzenie tożsamości

Akceptujemy wszystkie dokumenty tożsamości wydane przez rząd, takie jak paszport, dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument wydany przez urząd. Dokument musi być sktualny i musi zawierać Twoje pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, wyraźne zdjęcie, datę wydania, a jeśli posiada datę ważności, ta również powinna być widoczna. Paszport jest preferowanym dowodem tożsamości, ponieważ jest to dokument, który będzie najszybszy do przetworzenia przez zespół administracyjny BDswiss. Jeśli dokument ma dwie strony, należy przesłać skany przedniej i tylnej strony.

  • Wszystkie informacje z dokumentu tożsamości muszą być wyraźnie widoczne.
  • Prześlij pełny obraz bez przycinania i ustawiania ostrości
Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 76.2 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy może pozwolić sobie na zaangażowanie środków, przy wysokim ryzyku utraty pieniędzy. Generalną Klauzulę Ryzyka