BDSwiss

Zjedź w dół aby zobaczyć różne miejsca pracy

Wszystkie obrazy, liczby, wykresy, kwoty, waluty i jakiekolwiek inne wyświetlane dane mają na celu tylko zilustrowanie zagadnień.

cuboid-trade-graph

Dane historyczne

cuboid-historical-graph

Wykresy z danymi historycznymi pokazują najświeższe zmiany danych dla wybranych przez Ciebie aktywów. Skala wynosi 5 minut (domyślnie), 1 godzinę lub 24 godziny. Ta skala różni się od skali w okienku handlowym tak, że można zobaczyć szczegóły (w ciągu 5 minut) lub dłuższą historię cenową – w zależności od tego jak zaplanujesz swoją inwestycję.

Cena bieżąca zawsze znajduje się w centrum ekranu, aby twoje transakcje znajdowały się na stałym miejscu okna handlowego.

Możesz także optymalizować swój obraz poprzez zmiany skali używając do tego suwaka u dołu wykresu danych historycznych.

Okno Handlowe

cuboid-live-trade
Większość inwestorów konfiguruje swoje transakcje przeciągając brzegi pomarańczowego okna handlowego tak, aby jego granice przesunęły się w górę/dół lub w lewo/prawo.
Twoja transakcja może zakończyć się po 60 sekundach lub więcej od czasu rozpoczęcia.

Możesz ustawić swoją transakcję kiedykolwiek podczas godzin handlowych ale nie po ich zakończeniu.

Aby uzyskać udaną transakcję musi ona wejść w obszar prostopadłościanu (obszar w kolorze pomarańczowym) po czym powinna z niego wyjść na prawą stronę.

Oznacza to, że od momentu rozpoczęcia transakcji do jej wygaśnięcia, cena musi pozostać poniżej jej maksymalnej wartości, a powyżej jej minimum.

Zauważysz wtedy jej potencjalny zwrot od swoich inwestycji wytrażony w procentach w prostopadłościanie. Na przykład, jeśli masz zamiar zainwestować 100, twój zysk, może wynieść 153 co oznacza 53% zwrotu czyli wzrost potencjalnej wartości.

Można też ustawić czas rozpoczęcia i czas wygaśnięcia posługując się suwakami pod oknem handlowym.

Zamiast przeciągać brzegi pomarańczowego okienka można też przeciągnąć okienka szare i zmienić maksymalny zakres wartości lub minimalną wartość.

Okno Konfiguracji Transakcji

cuboid-class-asset
Wybierz swoją ulubioną kategorię aktywów i rodzaj/składnik aktywów z rozwijającej się listy.

Będziemy dodawać więcej aktywów i kategorii aktywów w miarę dostępności dodatkowych danych.

Widoczne aktywa pozostaną tylko aktywami, które są dostępne do natychmiastowego handlu.

Jeśli rynek na daną kategorię aktywów jest zamknięty wówczas ten składnik nie będzie wyświetlany.
Możesz konfigurować swoją transakcję liczbowo zamiast graficznie jeśli wolisz mieć szczegółową kontrolę nad swoją transakcją.

Wybierz kategorię aktywów posługując się funkcją wyboru na rozwijającej się liście.

Kategoria

cuboid-classes

Możesz wybierać Waluty, Indeksy, Towary i Nastroje.

Waluty

cuboid-assets

Wszystkie dostępne kursy wymiany walut są dostępne do wykonywania transakcji.

Indeksy

cuboid-indices

Możesz handlować dominującymi globalnymi indeksami.

Towary

cuboid-commidities
Dodamy więcej towarów, a teraz mamy trzy dostępne towary do wykonania transakcji od zaraz.

Nastroje

cuboid-sentiments

Informacje o instrumentach pochodnych są oparte o dane rynkowe pochodzące z wiodących źródeł danych rynkowych.

Okno konfiguracji transakcji

cuboid-tickets

Tu jest miejsce na handel wybierz przycisk Handdluj Teraz!

Możesz konfigurować swoją transakcję liczbowo zamiast graficznie jeśli wolisz mieć szczegółową kontrolę nad swoją transakcją.

Sam wybierasz opóźnienie do momentu gdy twoja transakcja rozpocznie się, użyj w tym celu okna startu. Twoja transakcja może zacząć być aktywna po 60 sekundach aż do zamknięcia rynku. W poniższym pokazowym przykładzie twoja transakcja będzie aktywna za minutę od teraz. Wybierasz Czas wygaśnięcia w oknie Czas pozostały. W tym przyładzie pozostaje 10 minut czasu.

Okno Wygaśnięcia pokazuje Czas wygaśnięcia transakcji jeśli będziesz Handlować Teraz. Prosimy o sprawdzenie swojej strefy czasowej.

Aby twoje inwestycje były udane cena musi znajdwać się poniżej ceny maskymalnej, którą ustawisz w oknie Maks od czasu rozpoczęcia do wygaśnięcia. Jeśli cena znajdzie się ponad wartością ceny Maks, kiedykolwiek podczas okresu trwania transakcji od jej rozpoczęcia do wygasnięcia twoja transakcja nie będzie udana.

Aby twoja inwestycja przyniosła zysk cena powinna znajdować się powyżej ceny minimalnej, którą ustawisz w oknie Min od czasu rozpoczęcia do wygaśnięcia. Jeśli cena znajdzie się poniżej ceny Min kiedykolwiek podczas okresu trwania transakcji od jej rozpoczęcia do wygasnięcia twoja transakcja nie będzie udana.

Okno Bieżące pokazuje ceny bieżące aktywów.

Swoje inwestycje ustawiasz w oknie Inwestycje. Jak inwestycja przyniesie zysk kwota wyświetli się w oknie Inwestycja. Użyj przycisku Handluj Teraz!

Okno pozycji otwartej

cuboid-tickects

Transakcje aktywne na żywo zobaczysz w oknie Pozycje Otwarte. Zobaczysz też swoje poprzednie transakcje w oknie Historia Transakcji. Jeśli klikniesz w Pozycje Otwarte lub Historię Transakcji zobaczysz szczegóły transakcji w oknie Inwestycje na Żywo. .

Można też wycofać transakcje wcześniej w oknie Inwestycje na Żywo.
Handluj Taraz
Twój kapitał jest narażony na ryzyko

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka. Generalną Klauzulę Ryzyka