BDSwiss

Definicja

Kontrakty na różnicę są produktem korzystającym z lewara i pozwalają otwierać nominalnie duże pozycje, przy minimalnym zaangażowaniu kapitału. Pozostałe środki, które składają się na pełną wartość pozycji są dostarczane przez dostawcę płynności, który pobiera za to opłatę. Opłata za rolowanie lub swap to odsetki za każdą pozycję, która jest trzymana przez noc. Wyznacza ją kwota pobierana lub dopisywana do konta klienta podczas rolowania pozycji na następny dzień. Właściwa opłata lub uznanie na rachunku zależą od tego, czy zawarta została pozycja długa, czy krótka.

Transakcje na pary walutowe są zawierane na międzynarodowym rynku wymiany walut, a dla transakcji istotne są nie tylko dwie waluty, ale również powiązane z nimi stopy procentowe. Ich różnica oraz kierunek Twojej inwestycji określają wysokość opłaty, bądź uznania. Rolowanie pozycji na następny dzień może przez to prowadzić do dodatkowych kosztów lub zysków.

Przykład

Decydujesz się na zawarcie długiej transakcji na parę walutową EUR/USD, a więc kupujesz euro i sprzedajesz dolary amerykańskie. Na użytek tego przykładu zakładamy, że stopa procentowa dla EUR wynosi 0,80%, podczas gdy dla USD 0,50%. Zawierając transakcję długą, otrzymujesz z kontraktu 0,80%, musząc zapłacić 0,50%. Różnica pomiędzy tymi stawkami wyznacza koszt rolowania, który w tym przypadku wyniósłby 0,30% rocznie. 1.0,80% – 0.50% = 0,30% Zawarcie transakcji na standardowym kontrakcie oznacza, że nominalny wolumen rynkowy wyniesie: 1 * 100 000 * 1,0975 $ = 109 750 $

Dla tej pozycji obliczane są dwie kwoty odsetek:

LDługa w EUR

$109,750 * 0.80% * 1/365 = $2.40

Krótka w USD

$109,750 * -0.50% * 1/365 = -$1.50

Powyższe oznacza, że w tym przypadku otrzymasz uznanie w wysokości 0,90 $ (2,40 $ – 1,50 $ = 0,90 $).

Wszelkie opłaty za rolowanie wyszczególnione w specyfikacjach instrumentów, będą wyrażone w pipach. Wartości te będą naliczane lub dopisywane do salda Twojego rachunku. Szczegółowa lista opłat za rolowanie jest dostępna TUTAJ.

Okresy naliczania

Generalnie rynki finansowe charakteryzują się różnymi godzinami sesji. Aby nasi klienci nie musieli martwić się rozbieżnościami w przypadku różnych produktów, postanowiliśmy ustandaryzować czas trwania sesji i przyjęliśmy, że początek, a zarazem koniec sesji ma miejsce o 21:00 (GMT). Godzina ta ma kluczowe znaczenie przy określaniu, czy opłata za rolowanie powinna zostać naliczona. Wyjątkiem są kontrakty terminowe na towary o długim okresie zapadalności, w przypadku których konieczne jest śledzenie z góry określonego czasu wygaśnięcia.

Wszystkie pozycje, które zostały lub pozostają otwarte w tym czasie są uznawane za rolowane na kolejny dzień i opłata za rolowanie zostaje dla nich zastosowana. Pozycje, które zostały otwarte po 21:01 (GMT) nie podlegają opłatom za rolowanie, chyba że pozostaną otwarte do rozpoczęcia kolejnego dnia.

Weekendy i święta

W dni gdy rynki są zamknięte, jak weekendy i święta, naliczane są dodatkowe opłaty za każdy dzień rolowania pozycji. W przypadku większości aktywów bazowych opłata ta jest rozliczana w środę następującą po weekendzie lub innym dniu wolnym.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka. Generalną Klauzulę Ryzyka