BDSwiss EU

CFD/Forex Black Account Treasuries Asset List

Obligacje odnoszą się do fikcyjnego długu zobowiązania wobec rządu federalnego o różnych terminach zapadalności. Składnik aktywów bazowych jest zależny od pozostałego czasu zapadalności oraz kuponu. Zazwyczaj te kontrakty futures są dostępne podczas najbliższych trzech kwartałów obrotowych.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 76.2 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy może pozwolić sobie na zaangażowanie środków, przy wysokim ryzyku utraty pieniędzy. Generalną Klauzulę Ryzyka