BDSwiss

Czym jest „opcja 60-sekundowa”?

Ta opcja pozwala inwestorowi na wybór czasu wygaśnięcia. Najkrótszy okres to 60 sekund. Można zdecydować się również na opcję 90,120,180 lub 300-sekundową.

Jak zawierać transakcje na „opcjach 60-sekundowych”?

Najpierw wybierz aktywa bazowe, których aktualną cenę znajdziesz na naszej platformie.

binary-60-second-options-2

1. Czas wygaśnięcia

Z naszymi transakcjami „60-sekundowymi”, masz możliwość otwarcia opcji zawsze, gdy tylko rynek dla wybranego instrumentu jest otwarty. Odmiennie od innych typów opcji binarnych, opcje 60-sekundowe nie posiadają stałych czasów zapadalności. Wybrany czas zaczyna biec zaraz po złożeniu zamówienia.

2. Kwota inwestycji

Z gotowej listy możesz wybrać właściwą dla siebie kwotę. Dla transakcji krótkoterminowych, dostępne są inwestycje z zakresu od: 1,00 € do 750,00 €.

3. Kupno lub sprzedaż

Musisz zdecydować, czy cena aktywów bazowych w momencie wygaśnięcia będzie wyższa, czy niższa, niż obecnie. Wybierając opcję kupna spodziewasz się wzrostu ceny, a w przypadku opcji sprzedaży jej spadku.

Po określeniu wszystkich czynników, możesz zrealizować swoje zlecenie otwarcia opcji „60-sekundowej”.

W jaki sposób określany jest wynik?

W wybranym momencie wygaśnięcia, poprawność Twojego przewidywania zostanie automatycznie sprawdzona. Cena w chwili wygaśnięcia, zostanie porównana z ceną aktywów w momencie otwierania opcji.

Prawidłowe przewidzenie zachowania instrumentu prowadzi do wypłaty zainwestowanej kwoty, powiększonej o umówioną premię. Niepoprawne typowanie prowadzi do utraty pierwotnej inwestycji. W przypadku, gdy ceny w momencie otwarcia i wygaśnięcia opcji okażą się takie same, kwota pierwotnej inwestycji zostanie zwrócona.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka. Generalną Klauzulę Ryzyka