BDSwiss EU

Regulasyon

CySec

Ang BDSwiss ay ang dibisyon ng pangangalakal ng BDSwiss Holdings Ltd, isang Kompanyang iningkorpora sa ilalim ng mga batas ng Cyprus na may numero ng ingkorporasyong HE300153 at pinangangasiwaan ng Cyprus Securities and Exchange Commission (“ang CySec”) sa ilalim ng numero ng lisensyang 199/13. Bilang isang Kompanya sa Pamumuhunan sa Cyprus, ang Kompanya ay obligadong sumunod sa lahat ng nauugnay na batas at regulasyon ng EU, at pati na rin ang lahat ng lokal na batas at regulasyon, kabilang ang Markets in Financial Instruments European Directive (“ang MiFID”) at ang L. 87(I)/2017 na tungkol sa pagbibigay ng mga serbisyong pampuhunan, ang pagsasagawa ng mga aktibidad na pampuhunan at ang pagpapatakbo ng mga pinangangasiwaang pamilihan.

 


 

Mga Detalye sa Rehistro sa mga namamahalang awtoridad sa loob ng EEA

UK Financial Conduct Authority (FCA)
Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
Greece Hellenic Capital Market Commission
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
Austria Financial Market Authority (FMA)
Belgium FSMA – Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
Bulgaria Financial Supervision Commission
Czech Republic Central Bank of the Czech Republic
Estonia Finanzinspektioon
France Autorité de Contrôle Prudential
Iceland Icelandic Financial Supervisory Authority
Ireland Central Bank of Ireland
Latvia Financial and Capital Market Commission
Liechtenstein Financial Market Authority (Liechtenstein)(FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF)
Malta MFSA
Norway Finanstilsynet
Netherlands The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)
Poland Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Portuguese Securities Market Commission
Romania Romanian National Securities Commission
Slovakia Nardona Banka Slovenska
Slovenia Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen
Croatia Croatian Financial Services Supervisory Agency (Hanfa)
Denmark Danish FSA
Finland Finnish Financial Supervisory Authority
Hungary Magyar Nemzeti Bank

 


 

MiFID

Nilalayon ng European Directive on Markets in Financial Instruments (MiFID) 2004/39/EC, na may bisa mula noong 11.01.2007, na pangasiwaan at pamahalaan ang mga serbisyo sa pamumuhunan at mga karagdagang serbisyo sa loob ng European Economic Area (EEA). Ang mga pangunahing layunin ay ang pagpapabuti ng mga antas ng pagganap sa mga pamilihan, pagdagdag ng transparency sa mga pamilihang pinansyal, promosyon ng kompetisyon at proteksyon para sa mga mamumuhunan. Sa pamamagitan ng MiFID, ang mga kompanya sa pamumuhunan na pinangangasiwaan ng isang Estadong Miyembro ay maaaring magbigay ng mga serbisyo nito sa iba pang Estadong Miyembro at/o mga ikatlong bansa, habang ang kompanya sa pamumuhunan ay lisensyado at awtorisadong magbigay ng mga naturang serbisyo.

 

MiFID II

Ang bagong lehislatibong balangkas na MiFID II/MiFIR na may bisa simula noong ika-3 ng Enero ng 2018 ay pinalalalakas ang proteksyon para sa mamumuhunan at pinabubuti ang pagpapatakbo ng mga pamilihang pinansyal na ginagawa silang mas mahusay, matatag at transparente.

Babala sa Panganib: Ang CFDs ay mga complex na instrumento at may kaakibat na mataas na panganib ng mabilis na pagkalugi ng pera dahil sa leverage.Ang 72.5 % ng mga retail investor account ay nalulugi kapag nagte-trade ng CFDs kasama ng provider na ito.
Dapat ninyong ikonsidera kung nauunawaan ninyo kung paano gumagana ang CFDs at kung makakayanan ninyo ang mataas na panganib ng pagkalugi ng iyong pera. Pangkalahatang Pagsisiwalat ukol sa Panganib