BDSwiss

Legal Documents

BEST EXECUTION POLICY – BDSwiss

August 2018

Download the latest version of our
Best Execution Policy

COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE – BDSwiss

May 2018

Download the latest version of our
Complaints-Handling-Procedure

CONFLICTS OF INTEREST POLICY- BDSwiss

May 2018

Download the latest version of our
Conflicts of Interest Policy

CLIENT CATEGORIZATION POLICY – BDSwiss

May 2018

Download the latest version of our
Client Categorization Policy

INVESTOR COMPENSATION FUND NOTICE – BDSwiss

May 2018

Download the latest version of our
Investor Compensation Fund

PILLAR 3 DISCLOSURES- BDSwiss

June 2018

Download the latest version of our
Bdswiss Holding PLC PILLAR 3 disclosures

KEY INFORMATION DOCUMENT

September 2018

Download the latest version of our
BDSwiss KID

EXECUTION QUALITY SUMMARY STATEMENT

2017

Download the latest version of our
Execution Quality Summary Statement

LEVERAGE POLICY

August 2018

Download the latest version of our
Leverage-Policy_BDSwiss_Holding_Plc

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib. Pangkalahatang Pagsisiwalat ukol sa Panganib