BDSwiss EU

Mga Teknikal na Panuto na Binigyang Kahulugan at Ipinaliwanag

Isang gabay sa pag-unawa at paggamit ng mga pinakasikat na teknikal na panuto

  • RSI – Relative Strength Index
  • Average Directional Index
  • Parabolic SAR
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD)
  • Bollinger Bands®
  • Linearly Weighted Moving Average
  • Exponential Moving Average
  • Simple Moving Average
  • Stochastic Oscillator


Hindi pa kayo nakapagparehistro?
Magbukas ng Account upang Maakseso nang LIBRE

Babala sa Panganib: Ang CFDs ay mga complex na instrumento at may kaakibat na mataas na panganib ng mabilis na pagkalugi ng pera dahil sa leverage.Ang 75.3 % ng mga retail investor account ay nalulugi kapag nagte-trade ng CFDs kasama ng provider na ito.
Dapat ninyong ikonsidera kung nauunawaan ninyo kung paano gumagana ang CFDs at kung makakayanan ninyo ang mataas na panganib ng pagkalugi ng iyong pera. Pangkalahatang Pagsisiwalat ukol sa Panganib