BDSwiss EU

Listahan ng Asset ng Mga Indise para sa CFD/Forex Black Account

Ang mga indise ay mga kombinasyon ng iba’t-ibang underlying assets na may mga katulad na katangian. Bilang halimbawa, ang DAX ay binubuo ng 30 sa pinakamalalaking sapi na kinakalakal sa Frankfurt Stock Exchange, habang ang S&P 500 ay kumakatawan sa 500 sa pinakamahahalagang sapi na kinalakal sa NYSE o sa NASDAQ. Pinahihintulutan ka ng CFDs na kalakalin ang mga kombinasyong ito, na hindi mo kailangang bilhin ang kanilang underlying assets nang isa-isa.


INDICES Leverage (Margin Requirement) Units Per Lot Point Value Per Lot Commision USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size
US30 5% 1 0.01 0 1 50
NAS100 5% 1 0.01 0 1 50
SPX500 5% 1 0.01 0 1 50
AUS_200 5% 1 0.01 aud 0 1 50
FRA_40 5% 1 0.01 eur 0 1 50
EUR_50 5% 1 0.01 eur 0 1 50
GBR_100 5% 1 0.01 gbp 0 1 50
GER_30 5% 1 0.01 eur 0 1 50
ESP_35 5% 1 0.01 eur 0 1 50
SUI_20 5% 1 0.01 chf 0 1 50
NED_25 5% 1 0.01 eur 0 1 50
HKG_50 5% 1 0.01 hkd 0 1 50


Babala sa Panganib: Ang CFDs ay mga complex na instrumento at may kaakibat na mataas na panganib ng mabilis na pagkalugi ng pera dahil sa leverage.Ang 76.2 % ng mga retail investor account ay nalulugi kapag nagte-trade ng CFDs kasama ng provider na ito.
Dapat ninyong ikonsidera kung nauunawaan ninyo kung paano gumagana ang CFDs at kung makakayanan ninyo ang mataas na panganib ng pagkalugi ng iyong pera. Pangkalahatang Pagsisiwalat ukol sa Panganib