BDSwiss

Listahan ng Asset ng Mga Indise para sa CFD/Forex Black Account

Ang mga indise ay mga kombinasyon ng iba’t-ibang underlying assets na may mga katulad na katangian. Bilang halimbawa, ang DAX ay binubuo ng 30 sa pinakamalalaking sapi na kinakalakal sa Frankfurt Stock Exchange, habang ang S&P 500 ay kumakatawan sa 500 sa pinakamahahalagang sapi na kinalakal sa NYSE o sa NASDAQ. Pinahihintulutan ka ng CFDs na kalakalin ang mga kombinasyong ito, na hindi mo kailangang bilhin ang kanilang underlying assets nang isa-isa.


INDICES Average Spread (in Points) Leverage (Margin Requirement) Units Per Lot Point Value Per Lot Commision USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size
US30 400 5% 1 0.01 0 1 50
NAS100 300 5% 1 0.01 0 1 50
SPX500 140 5% 1 0.01 0 1 50
AUS_200 500 5% 1 0.01 aud 0 1 50
FRA_40 200 5% 1 0.01 eur 0 1 50
EUR_50 250 5% 1 0.01 eur 0 1 50
GBR_100 200 5% 1 0.01 gbp 0 1 50
GER_30 200 5% 1 0.01 eur 0 1 50
ESP_35 600 5% 1 0.01 eur 0 1 50
SUI_20 500 5% 1 0.01 chf 0 1 50
NED_25 120 5% 1 0.01 eur 0 1 50
HKG_50 500 5% 1 0.01 hkd 2 1 50


Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib. Ang 84.1 % ng mga account ng tingiang mamumuhunan ay nalulugi kapag nangangalakal ng CFDs kasama ang tagabigay ng serbisyong ito. Pangkalahatang Pagsisiwalat ukol sa Panganib