BDSwiss EU

Lovgivning

CySec

BDSwiss er en handelsavdeling i BDSwiss Holdings Ltd, et selskap (selskapsnr. HE300153) underlagt kypriotisk lov og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySec”) under lisensnummer 199/13. Som et kypriotisk investeringsfirma er selskapet pålagt å følge relevant europeisk og lokal lovgivning, inkludert MiFID II-direktivet og L. 87(I)/2017 om bestemmelser for investeringstjenester, utførelsen av investeringsaktiviteter og driften av regulerte markeder.

 


 

Registreringsopplysninger hos tilsynsmyndigheter innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)

Storbritannia Financial Conduct Authority (FCA)
Tyskland Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
Hellas Hellenic Capital Market Commission
Italia Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
Østerrike Financial Market Authority (FMA)
Belgia FSMA – Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
Bulgaria Financial Supervision Commission
Tsjekkia Central Bank of the Czech Republic
Estland Finanzinspektioon
Frankrike Autorité de Contrôle Prudential
Island Icelandic Financial Supervisory Authority
Irland Central Bank of Ireland
Latvia Financial and Capital Market Commission
Liechtenstein Financial Market Authority (Liechtenstein)(FMA)
Litauen Lietuvos Bankas
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF)
Malta MFSA
Norge Finanstilsynet
Nederland The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)
Polen Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Portuguese Securities Market Commission
Romania Romanian National Securities Commission
Slovakia Nardona Banka Slovenska
Slovenia Securities Market Agency
Spania Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sverige Finansinspektionen
Kroatia Croatian Financial Services Supervisory Agency (Hanfa)
Danmark Danish FSA
Finland Finnish Financial Supervisory Authority
Ungarn Magyar Nemzeti Bank

 


 

MiFID

Verdipapirmarkedsdirektivet, European Directive on Markets in Financial Instruments (MiFID) 2004/39/EC, gjeldende fra 01.11.2007 har til hensikt å regulere og overvåke investeringsinstrumenter og -tjenester innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Hovedformålet til direktivet er å forbedre instrumenters prestasjoner i markedet, øke gjennomsiktigheten på finansmarkedene, øke konkurransen og beskytte investorer. Gjennom MiFID kan regulerte investeringsfirmaer i et medlemsland tilby sine tjenester til investorer i andre medlemsland og/eller utenforliggende land, betinget at firmaet er lisensiert med tillatelse til å tilby denne typen tjenester.

 

MiFID II

MiFID II/MiFIR er et nytt lovgivende rammeverk som trådte i kraft 3. januar 2018. MiFID II-direktivet styrker beskyttelsen av investorer og forbedrer funksjonen til finansmarkedene slik at de blir mer effektive, fleksible og gjennomsiktige.

Risiko: CFD-er kompliserte instrumenter, og det foreligger en høy risiko for å miste penger raskt på grunn av giring. 72.5 % av investorer taper penger når de handler CFD-er med denne leverandøren.
Du bør vurdere hvorvidt skjønner hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape pengene dine. Generelle ansvarsfraskrivelse