BDSwiss

Stop, Limit, Trailing Stop og pristoleranse

Handel med CFDer innebærer et høy risikonivå, ettersom selv små forandringer kan få store utslag i form av tap eller gevinst. En årvåken investor utstyrer derfor alltid sine CFD posisjoner med en Stop og en Limit. Ved å ikke gjøre dette kan du bli værende i en tapende posisjon for lenge, fordi du håper på at prisen vil stige igjen eller fordi du ikke hentet utbytte i tide.

Aldri forlat en åpen CFD posisjon!

Hvis du ikke har muligheten til å konstant overvåke din åpne posisjon er det elementært at du setter en Stop og Limit grense. Dette vil beskytte deg fra overraskelser som kan forekomme.

Du har følgende valg:

Stop-Loss – limit losses

Hvis du vil gjøre en ordre eller redigere en handel kan du sette en Stop-Loss. Dette beskytter deg mot høye tap, ettersom din posisjon vil lukkes automatisk neste gang markedsprisen når Stop nivået.

Vennligst merk den gjeldene minimumspunkt forskjellen når du setter en Stop-Loss.

Take-Profit – sikre fortjeneste

Samme prinsipp gjelder her som for Stopp-Loss nivåer, du kan sette en øvre grense for når fortjenesten automatisk skal heves. En Take-Profit grense kan beskytte deg mot at en lønnsom handel blir mindre suksessfull eller en tapende handel.

Vennligst merk den gjeldene minimumspunkt forskjellen når du setter en Take-Profit.

Eksempel
Du åpner en standardkontrakt (Long) for valutaparet EUR/USD. Som grafen viser, avhengig av markedsutviklingen, så vil posisjonen automatisk lukkes enten den når Stop eller Limit nivået.

Vær oppmerksom på at følgende eksempler og grafikk kun er ment som illustrasjon, og ikke som investeringsrådgivning.

Dette tillater deg å ha en åpen posisjon som ikke krever konstant ettersyn!

StopLossTakeProfit

 

Trailing-Stop – Følg Trender

Med en Trailing-Stop kan du dra nytte av pågående trender. En reversering av en trend vil, basert på forhåndsbestemte kriterier, føre til at en posisjon blir lukket automatisk. Du bestemmer først et Stop nivå, og så ved hjelp av punkspesifikasjon (i form av tideler av pips) bestemmer du hvordan ditt Stop nivå skal utformes.

Eksempel
Du åpner en standardkontrakt (Sell) for valutaparet EUR/USD for prisen $1.08486 med en Stop-Loss på $1.08986 short, og med en Trailing-Stop på 50 poeng. Prisen faller med 50 poeng, noe som fører til at din nye Stop blir satt til $1.08486. Så lenge trenden fortsetter sånn vil Stopp-Loss nivået ditt bli kontinuerlig oppdatert. En rask stigning i EUR/USD vil føre til at posisjonen din automatisk lukkes.

Pristoleranse

Når du plasserer en direkte handel på markedet kan høy flyktighet i markedet føre til at startprisen forandrer seg i tiden mellom du plasserer handelen og den utføres. Den avtalte omsetningskursen kan være skadelig for din investeringsstrategi. For å unngå en slik situasjon finnes det Pristoleranse. Med Pristoleranse definerer du, med poeng, det maksimale avviket mellom gjeldende Bid/Ask pris som du er villig til å godta.

Eksempel
Bid/Ask prisen for EUR/USD er akkurat nå $1.08501/$1.08517. Du vil gjerne gi opp en lang posisjon og er villig til å akseptere et avvik på 5 poeng. Handelen din vil kun gå gjennom dersom Ask prisen er under $1.08522, ellers vil handelen bli terminert av systemet.

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt. Generelle ansvarsfraskrivelse