BDSwiss EU

เวิร์คช็อปสำหรับเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ

Posted on 19-Sep-2020 12:30 PM

เข้าร่วมสัมมนา “เวิร์คช็อปสำหรับเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ” ของเราที่ร้อยเอ็ด ประเทศไทยได้ฟรีและยกระดับความรู้ในการเทรดของคุณด้วยข้อมูลเจาะลึกระดับสูงจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในอุตสาหกรรม Mr Pridsadee Apichoksethakoo เทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์สูง นักวิเคราะห์เทคนิคและนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญจะแบ่งปันข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับตลาด ระบบการเทรดที่เป็นอัตโนมัติของ EA รวมถึงเทคนิคและกลยุทธ์การเทรดเฉพาะตัวของเขาให้คุณในสัมมนาสุดพิเศษครั้งนี้

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.2 % of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. General Risk Disclosure