BDSwiss EU

Regulativ

CySec

BDSwiss er en handelsdivision tilhørende BDSwiss Holdings Ltd, en virksomhed, der er registreret i henhold til lovene på Cypern med registreringsnummer HE300153 og reguleret af værdipapir- og børskommissionen på Cypern (”CySec”) med licensnummer 199/13. Som et cypriotisk investeringsselskab er virksomheden forpligtiget til at overholde alle relevante europæiske love og bestemmelser, herunder EU-direktivet om markeder for finansielle instrumenter (”MiFID II”) og L. 87(I)/2017 vedrørende leveringen af investeringstjenester, udøvelsen af investeringsaktiviteter og forvaltningen af regulerede markeder.

 


 

Registreringsdetaljer i tilsynsmyndigheder inden for EØS

Storbritannien Financial Conduct Authority (FCA)
Tyskland Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
Grækenland Hellenic Capital Market Commission
Italien Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
Østrig Financial Market Authority (FMA)
Belgien FSMA – Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
Bulgarien Financial Supervision Commission
Den Tjekkiske Republik Central Bank of the Czech Republic
Estland Finanzinspektioon
Frankrig Autorité de Contrôle Prudential
Island Icelandic Financial Supervisory Authority
Irland Central Bank of Ireland
Letland Financial and Capital Market Commission
Liechtenstein Financial Market Authority (Liechtenstein)(FMA)
Litauen Lietuvos Bankas
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF)
Malta MFSA
Norge Finanstilsynet
Nederlandene The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)
Polen Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Portuguese Securities Market Commission
Rumænien Romanian National Securities Commission
Slovakiet Nardona Banka Slovenska
Slovenien Securities Market Agency
Spanien Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sverige Finansinspektionen
Kroatien Croatian Financial Services Supervisory Agency (Hanfa)
Danmark Danish FSA
Finland Finnish Financial Supervisory Authority
Ungarn Magyar Nemzeti Bank

 


 

MiFID

Det europæiske direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) 2004/39/EC, som har været i kraft siden 1. november 2007, har til formål at regulere og overvåge investeringstjenesteydelser og accessoriske tjenesteydelser inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og dets primære formål er forbedringen af ydelsesniveauer i markederne, øget gennemsigtighed på de finansielle markeder, at fremme konkurrencen og beskytte investorerne. Investeringsvirksomheder, der er reguleret i et medlemsland, kan gennem MiFID tilbyde deres tjenester i et andet medlemsland og/eller tredjeland, såfremt at den pågældende investeringsvirksomhed har licens og tilladelse til at yde sådanne tjenesteydelser.

 

MiFID II

Det nye lovgivningsmæssige MiFID II-/MiFI-rammeværk , som gælder fra 3. januar 2018 forstærker investorbeskyttelsen og forbedrer de finansielle markeders funktion, så de er mere effektive, fleksible og gennemsigtige.

Risikoadvarsel: CFD’er er komplekse instrumenter, og der er høj risiko for hurtigt at miste penge på grund af gearing. 72.5 % af detailhandlerkonti mister penge, når der handles CFD’er med denne udbyder.
Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe en stor risiko for at miste dine penge. Generel risikooplysning