BDSwiss EU

Regulace

CySec

BDSwiss je sekce pro obchodování BDSwiss Holdings Ltd, společnosti založené dle kyperských právních předpisů s registračním číslem HE300153 a regulované Kyperskou komisí pro cenné papíry (“CySec”), licenční číslo 199/13. Společnost jakožto kyperská investiční společnost povinna řídit se příslušnými místními a evropskými právními předpisy, a to včetně Nařízení o trzích finančních nástrojů. (“MiFID II”) a zákona č. 87(I)/2017, upravujícího poskytování investičních služeb, provádění investičních činností a provozu regulovaných trhů.

 


 

Registrační údaje v regulačním orgánu v rámci EHP (rozkliknout)

UK Financial Conduct Authority (FCA)
Německo Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
Řecko Hellenic Capital Market Commission
Itálie Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
Rakousko Financial Market Authority (FMA)
Belgicko FSMA – Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
Bulharsko Financial Supervision Commission
Česká republika Central Bank of the Czech Republic
Estonsko Finanzinspektioon
Francie Autorité de Contrôle Prudential
Island Icelandic Financial Supervisory Authority
Irsko Central Bank of Ireland
Lotyšsko Financial and Capital Market Commission
Úřad Liechtenstein Financial Market Authority (Liechtenstein)(FMA)
Litva Lietuvos Bankas
Lucembursko Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF)
Malta MFSA
Norsko Finanstilsynet
Holandsko The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)
Polsko Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalsko Portuguese Securities Market Commission
Rumunsko Romanian National Securities Commission
Slovakia Nardona Banka Slovenska
Slovinsko Securities Market Agency
Španělsko Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Švédsko Finansinspektionen
Chorvatsko Croatian Financial Services Supervisory Agency (Hanfa)
Dánsko Danish FSA
Finsko Finnish Financial Supervisory Authority
Maďarsko Magyar Nemzeti Bank

 


 

MiFID

Evropská směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) 2004/39/ES, která je v platnosti od 01.11.2007, si klade za cíl regulovat a dohlížet na investiční a doplňkové služeby v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP), a hlavním cílem je zlepšení úrovní výkonnosti na trzích, zvýšení transparentnosti na finančních trzích, aby podporovaly konkurenci a chránili investory. Prostřednictvím MiFID s cennými papíry regulovaném v některém členském státě, mohou poskytovat své služby v jiném členském státě a / nebo třetích zemí, a to vždy za předpokladu, že obchodník s cennými papíry je licencován a oprávněné k poskytování takových služeb.

 

MiFID II

Nová směrnice MiFID II/MiFIR, která nabyla účinnosti 3. ledna 2018, posiluje ochranu investora a zlepšuje fungování finančních trhů, díky čemuž jsou tyto výkonnější, flexibilnější a transparentnější.

Upozornění na rizika: CFD jsou složité nástroje, které s ohledem na využití pákového efektu představují vysoké riziko rychlé ztráty investovaných peněz. Při obchodování s CFD prostřednictvím tohoto poskytovatele o své peníze přijde 72.5 % soukromých investorů.
Zvažte, zda principu CFD skutečně rozumíte a zda si vysoké riziko ztráty Vašich peněz můžete dovolit. Vyjádření k rizikům