BDSwiss

Chcete-li zvýšit své šance při obchodování CFD, měli byste tomuto produktu detailně porozumět. Takto se při obchodování vyhnete možným nepříjemným překvapením a budete se moci optimálně rozhodovat. Na této stránce naleznete seznam a vysvětlení nejdůležitějších pojmů. Pro doplnění vysvětlení jsou uvedeny i příklady.

Podkladové aktivum:

Podkladové aktivum je objekt dohody pro CFD. Chcete například spekulovat na pohyby kurzu EUR/USD? V tom případě zvolíte jako podkladové aktivum právě měnový pár EUR/USD. Podkladová aktiva se dělí do čtyř kategorií: měnové páry, indexy, akcie a komodity.

Gap:

Gap, či cenový gap je určitou „mezerou“ v cenovém vývoji. Na likvidních trzích se cena utváří kontinuálně, tzn. změny cenových hladin probíhají plynule.

Příklad:
Akcie Apple vzroste ze 100,00 $ na 100,10 $ v deseti krocích po jednom centu. Ke gapu dojde, když cena skočí ze 100,00 $ přímo na 100,10 $, bez jakýchkoli kroků mezi tím. Gap způsobí, že vaše pozice bude mít lepší nebo horší vstupní nebo výstupní cenu.

Cena nabídky/poptávky a spread:

U každého podkladového aktiva se uvádějí dvě ceny, tzv. cena nabídky a cena poptávky. Cena nabídky je ta, za kterou můžete podkladové aktivum prodat a cena poptávky naopak ta, za kterou si stejné aktivum můžete koupit. Rozdíl mezi těmito dvěma cenami se nazývá spread. Více informací naleznete ZDE.

Držení pozice přes noc, neboli Rollover:

Obchodujete s velkými objemy, tzn. musíte si půjčit značnou částku pro otevření dlouhé pozice, či naopak velkou částku vydat pro otevření krátké pozice. U dlouhých pozic držených přes noc musíte obvykle zaplatit úrok (tzv. Rollover), u krátkých pozic si pak obvykle stejný úrok připíšete. Přesná výše tohoto úroku bude záviset na mezibankovních úrokových sazbách. Více informací naleznete ZDE.

Obchodní hodiny:

Měnové páry můžete na platformě MetaTrader obchodovat od pondělí 00:00:51 (GMT+1) do pátku 23:59:59 (GMT+1). Dochází přitom k posunu při přechodu na letní čas, který začíná poslední neděli v březnu a končí poslední neděli v říjnu. Pro jednotlivá podkladová aktiva pak platí různé obchodní hodiny. Než začnete obchodovat, zjistěte si příslušné obchodní hodiny a také případná rizika s nimi související. Více informací naleznete ZDE.

Páka:

Páka znamená, že i malé tržní pohyby mohou vést k velmi vysokým ziskům či ztrátám obchodníka, a to díky využití vypůjčeného kapitálu. Výše páky značí, jaký je podíl vlastního a vypůjčeného kapitálu. Při páce 1:100 se investice v hodnotě 101 € skládá ze 100 vypůjčených eur a jednoho vašeho vlastního investovaného eura. Díky pákovému efektu pro vás pak 1% pohyb ceny znamená změnu hodnoty pozice o 1,01 €. Abyste stejné změny dosáhli bez půjčeného kapitálu, musel by se trh pohnout o 101 %. Při obchodování CFD označuje páka poměr mezi požadovanou marží a kapitálovou hodnotou obchodní pozice. Pro lepší pochopení uvádíme následující příklad.

Příklad
Chcete obchodovat EUR/USD, jehož kurz je momentálně 1,08755 $. Standardní kontrakt páru obsahuje 100 000 jednotek měny, tzn. má hodnotu 108 755 $. Požadovaná marže, neboli částka, kterou potřebujete k otevření pozice na CFD, je dána výší páky. V následujícím příkladě vám vysvětlíme vztah mezi výší páky a marží při konstantní hodnotě pozice.

Páka Objem Marže
100 $108,755 $1,087.55
200 $108,755 $543.78
500 $108,755 $217.51

Jak vidíte, s rostoucí pákou klesá požadovaná marže. Hodnota pozice, neboli objem obchodovaného kapitálu, je díky standardizaci kontraktů stále stejná. Páka 1:500 znamená, že vám jako jistina stačí pouhých 217,51 $, přičemž vaše tržní pozice má 500krát vyšší hodnotu.

Zůstatek na účtu:

Na svém obchodním účtu byste vždy měli mít dostatečný kapitál, v opačném případě totiž může dojít k nechtěnému uzavření vašich pozic.

Příklad:
Máte na svém účtu 2 500 $ a chcete nakoupit dva standardní kontrakty EUR/USD (očekáváte růst). Při ceně 1,10 $ činí požadovaná marže 2 200 $, na což váš kapitál postačuje. EUR/USD však klesne na cenu 1,08970 $, což pro vás znamená otevřenou ztrátu 2 060 $. Vaše pozice se v tomto okamžiku automaticky uzavře, neboť zůstatek účtu dosáhl 20% prahové hodnoty požadované marže. (2 500 $ – 2 060 $ = 440 $, 440 $ = 20 % x 2 200 $) Pokud by EUR/USD následně vzrostl, vy již z tohoto nárůstu nebudete moci profitovat. Detailní podmínky pro tzv. margin call a automatické uzavírání pozic si můžete přečíst ZDE.

Velikost kontraktu či lot:

Velikost kontraktu, též nazývaná jako lot, označuje obchodní objem podkladového aktiva. Vyplývá z ní tak také finanční hodnota pohybu podkladového aktiva o jednu jednotku – tzv. pip.

Příklad:
Měnové páry se obvykle obchodují v kontraktech po 100 000 jednotkách měny. Hodnota 1 pipu se vypočte vynásobením minimálního posunu kurzu daného páru (tj. pipu) a velikosti kontraktu.
EUR/USD → pip x jednotky = 0,0001 $ x 100 000 = 10 $
ZLATO → Pip x jednotky = 1 $ x 100 uncí = 100 $

Likvidita:

Likvidita označuje skutečnou dostupnost podkladového aktiva. Vysoká likvidita znamená plynulý cenový vývoj, kdy byste měli bez problémů získávat plnění pokynů za požadovanou cenu. Nízká likvidita může vést k prudkým cenovým výkyvům (viz Slippage a Gap), kdy se cena plnění může lišit od ceny, kterou požadujete.

Marže:

„Marže“ znamená volné finanční prostředky, kterými musíte disponovat na svém obchodním účtu, chcete-li otevřít novou pozici. Tato částka bude na vašem obchodním účtu zablokována a bude sloužit jako zajištění proti výkyvům cen.

Jakmile svou pozici zavřete, částka marže se opět uvolní. Případná ztráta z pozice se strhne přímo z marže. Ztráty, které již marže nepokryje, se strhnou z vašeho obchodního účtu. Přesné podmínky fungování marže naleznete ZDE.

Pip:

Pip je jednotka pohybu ceny podkladového aktiva. Velikost pipu závisí na konkrétním obchodovaném podkladovém aktivu a na jeho ceně. Ve většině případů platí toto jednoduché pravidlo: Pip odpovídá nejmenší možné fakturační částce pro dané podkladové aktivum vynásobené 10.

Příklad:
Kurz EUR/USD je vždy uváděn na pět desetinných míst – 0,00001 – násobeno 10 → pip = 0,0001
Kurz USD/JPY je vždy uváděn na tři desetinná místa – 0,001 – násobeno 10 → pip = 0,01
Index DAX je vždy uváděn na jedno desetinné místo – 0,1 – násobeno 10 → pip = 1

Slippage:

Na volatilních trzích se může stát, že se obchodní pozici nepodaří uzavřít na předem nastavené úrovni Stop-Loss nebo Take-Profit. Rozdíl mezi nastavenou úrovní Stop-Loss či Take-Zisk a skutečnou cenou plnění se nazývá slippage, neboli skluz plnění.

Příklad:
EUR/USD se obchoduje za 1,10248/1,10256 $, otevřeli jste dlouhou pozici za cenu 1,10256 $ na jeden standardní kontrakt. Pokyn Take-Profit by měl ochránit váš zisk na ceně 1,10340/1,10348 $. Tržní zpravodajství však způsobí prudké cenové výkyvy a cena vyskočí z 1,10338/1,10346 $ přímo na 1,10362/1,10370 $. Take-Profit na požadované ceně 1,10340 $ se nepodaří vyplnit, neboť první dostupná cena je až 1,10362 $. Rozdíl 0.00022 $ se nazývá slippage. Váš zisk na jeden standardní kontrakt se díky tomu zvýšil o 22 $. Takovéto cenové výkyvy mohou neplánovaně navýšit jak vaše zisky, tak i ztráty.

Stop and Limit:

Stop a limit jsou způsoby plnění zadaných pokynů. Tyto dva termíny nemají nic společného s podobně znějícími výrazy Stop-Loss a Take-Profit. Pokyn STOP znamená, že očekáváte, že stávající cenový trend bude po vyplnění vašeho pokynu pokračovat. Pokyn LIMIT znamená, že očekáváte, že se po vyplnění pokynu stávající cenový trend otočí. Více informací naleznete ZDE.

Stop-Loss a Take-Profit

Tyto dva typy plnění obchodních pokynů automaticky uzavírají vaše obchodní pozice, dostane-li se cena na určitou, předem definovanou úrověň. Funkce Stop-Loss vám umožňuje řídit obchodní ztráty, zatímco funkce Take-Profit slouží k ochraně zisků. Více informací naleznete ZDE.

Upozornění na rizika: Obchodování s forexem/CFD a jinými deriváty je vysoce spekulativní záležitostí skýtající značná rizika. Vyjádření k rizikům