BDSwiss

Co to znamená?

U každého podkladového aktiva jsou vždy uvedeny dvě ceny. Například měnový pár EUR/USD je v obchodní platformě zapsán takto:

forex-spread

Upozorňujeme vás, že všechny příklady a schémata slouží pouze pro ilustraci a nesmí být považovány za obchodní poradenství.

První cena, tzn. 1,08590 $, se nazývá cena nabídky. Za tuto cenu můžete EUR/USD prodat.

Druhá cena, tzn. 1,08603 $, se nazývá cena poptávky. Za ni můžete EUR/USD nakoupit.

Rozdíl 0,00013 $ se finančním světě nazývá spread (neboli v překladu rozpětí cen).

Tuto částku lze chápat jako poplatek účtovaný tímto způsobem:

  • očekáváte-li růst cen, otevřete svou pozici nákupem za cenu poptávky a později uzavřete prodejem za cenu nabídky.
  • očekáváte-li pokles cen, otevřete svou pozici prodejem za cenu nabídky a později uzavřete nákupem za cenu poptávky.

Mějte prosím obě tyto cen na zřeteli při otevírání jakékoli pozice – při každé spekulaci na růst ceny otevřete pozici za cenu poptávky a naopak při každé spekulaci na pokles ceny otevíráte za cenu nabídky.

Jak dochází ke změnám spreadu?

Výše spreadu závisí na momentální likviditě a volatilitě trhu.

Likvidita

Popisuje kolik pozic podkladového aktiva a v jakém objemu se zobchoduje a také v jaké frekvenci. Nízkou likviditu lze obvykle na trzích pozorovat během prvních hodin obchodního dne, kdy ještě mnoho účastníků trhu spí, nebo například ve dnech, kdy se neobchoduje na hlavních akciových trzích.

Volatilita

Popisuje množství pohybu na trhu a také pravděpodobnost cenových gapů. Gap (neboli cenová mezera) nastává, když se cena podkladového aktiva nepohybuje plynule, ale poskočí vzhůru nebo dolů na zcela odlišnou cenu. Obvykle k tomu dochází po neočekávaných nebo nepředvídatelných globálních událostech.

Nízká likvidita a vysoká volatilita vedou k vyšším spreadům.

Upozornění na rizika: Obchodování s forexem/CFD a jinými deriváty je vysoce spekulativní záležitostí skýtající značná rizika. Vyjádření k rizikům