BDSwiss

Definice

Pojem “Marže” označuje prostředky volně dostupné pro obchodování na Vašem obchodním účtu, pomocí nichž můžete otevřít novou pozici. Daná částka bude na Vašem účtu blokována jako zajištění pro případ cenového výkyvu.

Výpočet

Měny

Základní vzorec pro výpočet marže je následující:

Počet kontraktů * Velikost pozice * Cena / Páka = Marže

Standardním kontraktem je pozice o 100 000 jednotkách. Úroveň páky se odvíjí od druhu Vašeho účtu. V příkladu níže je použita úroveň páky 100. Výše požadované marže tedy činí počet kontraktů krát $100,000 a aktuální kurz lomeno páka.

Příklad
Chcete si pořídit standardní kontrakt s pákou 100 a měnovým párem EUR/USD.

  1. 1. Vaše marže bude tedy následující: 1 * $100.000 * $1.0975 / 100 = $1097.50
  2. 2. Vysoká páka velikost marže snižuje, jak dokládá následující příklad: 1 * $100.000 * $1.0975 / 500 = $219.50
  3. 3. Nicméně, zvyšuje jí množství kontraktů: 5 * $100.000 * $1,0975 / 100 = $5487.50

Komodity

Základní vzorec pro výpočet variabilní marže je následující:

Počet kontraktů * Velikost pozice * Cena / Páka = Marže

U většiny CFD s komoditami je vyžadována marže fixní, přičemž jen v několika případech se marže vypočítává v závislosti na měnových párech. Fixní marže je na aktuální ceně aktiva nezávislá, liší se pouze dle počtu obchodovaných kontraktů.

Příklad
Zlato se obchoduje po 100 trojských uncích, tj. Vaše marže bude následující: 1 x 100 trojských uncí x $1075 / 100 = $1075

Indexy

U veškerých CFD s indexy je vyžadována marže fixní. Přesná velikost marže se odvíjí pouze od počtu obchodovaných kontraktů. Přesné výše marží jsou uvedeny ZDE.

Akcie

U CFD s akciemi marže závisí na počtu kontraktů a vypočítává se jako procentuální podíl z tržní hodnoty. Základní vzorec pro výpočet marže je následující:

Počet kontraktů x Velikost pozice x Cena x Požadavek na marži = Marže

Kde pojem Požadavek na marži označuje procentuální podíl dle daného aktiva a počtu obchodovaných kontraktů. Přesný list Požadavku na marži u CSD s akciemi je k nalezení ZDE.

Příklad
U standardního makléře byste pro pořízení 100 akcií Apple potřebovali celkem $11,300, neboť momentálně hodnota jedné akcie činí $113. U CFD je vyžadována marže následující, vypočítávaná při zohlednění Požadavku na marži, který u Apple činí 10%: 1 x 100 x $113 x 10% = $1,130

Výzva k doplacení marže

Definice

Pojem “výzva k doplacení marže” označuje situaci, kdy zůstatek na Vašem účtu klesl pod jistou hranici a společnost Vás následně vyzve k doplacení marže. Výzva k doplacení marže znamená, že buď uzavřete část svých otevřených obchodů, nebo zvýšíte svůj zůstatek na účtu provedením vkladu. Pokud neučiníte ani jedno, může být důsledkem automatické uzavření Vašich otevřených pozic.

Výzva k doplacení 50 % marže

Činí-li Váš zůstatek na účtu 50 % marže, obdržíte upozornění, že je Vaše pozice ohrožena a že může být uzavřena.

Příklad: Váš počáteční zůstatek na účtu činí $10.000 a Vy otevřete 5 standardních pozic (dlouhých) s pákou 100 na EUR/USD. Marže při aktuální poptávkové ceně $1.10 bude činit $5,500.

Na Vašem účtu se nyní zobrazují čtyři různé hodnoty:

  • Marže $5,500
  • Dostupný kapitál $4,500
  • Zisk & Ztráta $0
  • Zůstatek na účtu $10,000

Zůstatek na účtu = Marže + Dostupný kapitál

Na základě uvedeného vzorce pohyb cen u Vaší otevřené pozice sníží Váš dostupný kapitál a tudíž i Váš zůstatek na účtu. Jakmile Váš zůstatek na marži klesne pod 50 % marže, bude Vám doručena výzva k doplacení marže. V uvedeném příkladu $2,750 (50% z $5,500). Položka Zisk & Ztráta nyní ukazuje ztrátu $7,250, neboť EUR/USD se nyní obchodujte za $1.0855. Zisk & Ztráta = 5 x 100,000 x (1.0855 – 1.10) = -$7,250

Uzavření pozice při 20 %

Pokud při použití stejného výpočtu klesne Váš zůstatek na účtu pod 20 % marže, bude Vaše pozice automaticky ukončena. Například pokud bude Váš zůstatek na účtu činit $1,100, bude Vaše pozice automaticky ukončena. Při kurzu EUR/USD $1.0822 tak bude Vaše ztráta činit $8,900.

Upozornění na rizika: Obchodování s forexem/CFD a jinými deriváty je vysoce spekulativní záležitostí skýtající značná rizika. Vyjádření k rizikům